Trusselvurdering


Vi tilbyr trusselvurderinger og aktive tiltak for både privatpersoner og bedrifter.

Tilbake til tjenesterVi tilbyr trusselvurderinger og aktive tiltak for både privatpersoner og bedrifter. For deg som klient betyr det at vi i forkant går inn og gjør en analyse som avdekker om eller hvilke trusler som finnes mot mot deg som person, din familie, ditt hjem, eller bedrift.

Ved å utføre dette i forkant kan vi avdekke forskjellige trussel-scenarioer slik at vi tidlig kan utføre nødvendige tiltak basert på trusselvurderingen.

Eksempler kan være:

  • Utpressing
  • Trusler
  • Kidnapping
  • Overfall, stalking eller andre trusler

Gjennom en årrekke har vi bistått en rekke klienter, og opparbeidet oss en solid kompetanse og erfaring.

Vårt personell vet hvor viktig det er med diskresjon og anonymitet. 
Pro Risk's mål er å være tilstede, men med diskresjon unngå å skape bryderi for våre klienter i deres hverdag.


Trusselvurdering

HJELP MED UTPRESSING:  Foto er kun ment som illustrasjon.


Kontakt oss for bistand med Trusselvurdering


*Vi behandler informasjonen du sender inn svært konfidensielt. Informasjon av høy sensitivitet ber vi deg likevel ta med oss på telefon. Ring 46 66 22 89 ved spørsmål eller annen hjelp.