Sporing og lokalisering


Pro Risk AS hjelper deg med sporing og lokalisering av personer og objekter i inn -og utlandet.

Tilbake til tjenesterDet kan være mange grunner til at det er behov for å lokalisere og spore opp personer eller objekter i inn og utland.
De siste 30 år har Pro Risk oppsporet og bidratt til at et tresifret antall bortførte barn har kommet hjem til sine familier, men vi jobber også med andre problemstillinger.

  • Unndragelse av straff - oppsporing og pågripelse ved bruk av lokale myndigheter.
  • Redning av verdier - Oppsporing av stjålne biler, båter, fly, løsøre og kontanter

Pro Risk har et globalt nettverk, noe som gjør oss i stand til å iverksette tiltak umiddelbart.

Informasjon- og kildebehandling er en egen profesjon det kreves lang erfaring i å håndtere godt. Kvaliteten på den informasjonen vi tilegner oss i en sporing/lokaliseringsprosess, gjenspeiler i vår dyktighet til å vurdere hva som er god- og hva som er mindre god informasjon.


sporing og lokalisering

SPORING OG LOKALISERING:  Foto er kun ment som illustrasjon.


Kontakt oss for bistand med sporing og lokalisering


*Vi behandler informasjonen du sender inn svært konfidensielt. Informasjon av høy sensitivitet ber vi deg likevel ta med oss på telefon. Ring 46 66 22 89 ved spørsmål eller annen hjelp.