Granskning & utredning


Når noe har skjedd med deg som privatperson eller din bedrift, går Pro Risk inn å får et overblikk over situasjonen.

Tilbake til tjenesterVi gransker hendelsesforløpet og avdekker hva som gjør at situasjonen har oppstått. Deretter utreder vi hva som foregår eller har skjedd slik at vi har et godt grunnlag for å iverksette tiltak.

Pro Risk har jobbet i en årrekke med krevende saker som har omhandlet bla. underslag, bedriftsspionasje, selskapsovertakelse, gjennomgang av straffesaker med mer.

Vi samarbeider med mange av landets ledende advokater, og vil raskt kunne formidle juridisk assistanse til våre klienter.


Granskning og utredning

GRANSKNING OG UTREDNING:  Foto er kun ment som illustrasjon.


Kontakt oss for bistand med Granskning & Utredning


*Vi behandler informasjonen du sender inn svært konfidensielt. Informasjon av høy sensitivitet ber vi deg likevel ta med oss på telefon. Ring 46 66 22 89 ved spørsmål eller annen hjelp.