Etterforskning utland


Pro Risk har mange års erfaring med å etterforske og å utføre sikkerhetsoppdrag i utlandet.

Tilbake til tjenesterPro Risk har mange års erfaring med å etterforske og å utføre sikkerhetsoppdrag i utlandet. Vårt nettverk av politifolk, militære, lokalpolitikere og andre gjør at vi kan fremskaffe det meste av informasjon slik at vi løser saker i de fleste land og kontinenter.

Noen eksempler på saker:

  • Økokrim saker
  • Lokalisering av personer
  • Levering av rettsstevninger
  • Bakgrunnssjekk av samarbeidspartnere mm.
  • Internasjonale bidragssaker
  • Krimsaker der norske borgere er involvert

Våre etterforskere og personell er kjent fra bla. Dokument 2, Insider, VG, Dagbladet mm. der vi har belyst saker vi har arbeidet med, i de tilfellene våre klienter har ønsket dette.


Etterforskning i utlandet

ETTERFORSKNING I UTLANDET:  Foto er kun ment som illustrasjon.


Kontakt oss for bistand med etterforskning i utlandet


*Vi behandler informasjonen du sender inn svært konfidensielt. Informasjon av høy sensitivitet ber vi deg likevel ta med oss på telefon. Ring 46 66 22 89 ved spørsmål eller annen hjelp.