Etterforskning i Norge


Våre erfarne etterforskere har tidligere jobbet i politiet, og har bred erfaring med å etterforske og utrede saker av forskjellig art.

Tilbake til tjenesterVåre erfarne etterforskere har tidligere jobbet i politiet, og har bred erfaring med å etterforske og utrede saker av forskjellig art. Vi sørger for full dokumentasjon av etterforsket sak. Vi står for dialog opp mot myndighetene der dette er påkrevd, og vitner i evt. rettsprosesser. Vi utøver streng diskresjon og taushetsplikt.

Noen eksempler på saker:

  • Lokalisering av personer og verdier
  • Gjennomgang av henlagte saker med mål å få de gjenopptatt
  • Økonomisk kriminalitet Svindel / Økonomisk utroskap
  • Industrispionasje
  • Samværssaker / Barnevernssaker
  • Nettkriminalitet

Vi dokumenterer og loggfører vårt arbeide, slik at du som klient får et solid underlag ved bruk i evt. rettsinstanser med mer.

Vi stiller også som vitner ved behov.


Etterforskning innlandet

ETTERFORSKNING I NORGE:  Foto er kun ment som illustrasjon.


Kontakt oss for bistand med etterforskning i Norge


*Vi behandler informasjonen du sender inn svært konfidensielt. Informasjon av høy sensitivitet ber vi deg likevel ta med oss på telefon. Ring 46 66 22 89 ved spørsmål eller annen hjelp.