Om Pro Risk AS


Pro Risk AS består av et globalt nettverk av spesialister med over 30 års erfaring fra blant annet Politiet og annet nasjonalt og internasjonalt sikkerhetsarbeid.


Vår historie


Vi har i en årrekke arbeidet med etterforskning i utland og innland, sikkerhetstjenester, sporing og sikring av personer og verdier i Norge og internasjonalt.

Vårt team har løst mange konflikter og trusselsituasjoner, utpressingssaker og sikkerhetsutfordringer.

Nettverket vårt består av fagpersoner og ledende samfunnsaktører i de respektive land og regioner vi opererer i, noe som gjør at vi raskt kan iverksette de tiltak og levere de tjenester våre klienter har behov for både globalt og lokalt.

Vår suksessfaktor er at vi kun benytter oss av de aller beste innenfor sine respektive fagområder. Dette sikrer våre klienter kvalitetstjenester, samt total diskresjon, etterrettelighet og profesjonalisme.

Et godt internasjonalt nettverk bidrar til at vi i prekære saker ofte kan nå frem til viktige beslutningstakere i de enkelte land, -for å på den måten klare å få løst saker som ellers kanskje ikke ville vært mulig å finne en god løsning på.

“Pro Risk er en totalleverandør av etterforskning og spesialisert sikkerhetsløsninger i inn og utland, og vi er den støttespilleren våre kunder trenger i en vanskelig situasjon”

Martin Vaage

Hvorfor velge oss?


Pro Risk er ikke er begrenset av land eller fylkesgrenser. Det betyr at vi kan assistere våre klienter hvor som helst, når som helst. Vårt personell begrenses ikke av byråkrati eller lange saksprosesser.

Vi leverer resultater til avtalt tid og kostnad- og selvfølgelig med full diskresjon.

Pro Risk har mange års erfaring med å løse spesielt vanskelige- og utfordrende saker og består særdeles kompetente mennesker som i en årrekke har arbeidet med blant annet etterforskning, økonomisk kriminalitet, spesialoperasjoner, bortførte/savnede personer/evakuering,  organisert kriminalitet, utpressingssaker.

Vi er en dedikert organisasjon som drives fremover av å lykkes med komplekse og utfordrende saker.


Hva sier andre?


"Thank God for Pro Risk AS !  Knowing that there are guardian Angels like yourselves out there makes me believe in human kind again.  If it weren't for your expertise and selfless attention to the abduction of my son, I know I wouldn't have him back in his loving home right now.  You are so professional, skilled and kind.  Thank you for everything.  You are now as much a part of my family as any blood relative.  Thank you so much.  :)"


- Norwegian Mother


“I have received assistance from Martin Vaage`s company in bringing my kidnapped child back home. The situation demanded alternative solutions in order to bring my child safely home, as the country where my child was kidnapped to, did not actively participate in helping solving the kidnapping. In this regard they proved to be invaluable help. They provided the necessary experience in dealing with these matters and throughout the planning and execution always kept calm and seemed prepared for everything. It was my impression that the safety of my child and myself was always the top priority, and they always made sure to take any necessary precautions through detailed planning rather than pursuing a quick solution. I can definitively recommend getting assistance from these guys to anyone else in the same situation."


- Danish Father