Bortført barn

Bortført barn – mitt barn er bortført til utlandet


Bortført barn – mitt barn er bortført til utlandet


Hjem » Artikler » Barnebortføringav Pro Risk AS

Siste oppdatert: desember 19, 2019
Forfatter: Martin VaageBortført barn – hva gjør jeg?

Pro Risk AS har 30 års erfaring med internasjonal barnebortføring. Vi vet hvordan vi kan hjelpe foreldre med bortførte barn med å få barna trygt hjem igjen.

Mennesker som bortfører barn er som oftest svært selvopptatte, og tenker lite på barnets ve og vel. 

Det er som regel tre faktorer til at barnebortførere tar med seg barna på flukt.

  1. Kontroll
  2. For å straffe den andre forelderen / tap av hovedomsorg / foreldrerett
  3. Økonomiske motiv

Ofte er det en kombinasjon av disse faktorene som utløser handlingen.

Dette fremgikk i en rapport* utarbeidet av U.S State Dept. for noen år siden. Der ble det slått fast at barnebortførere ofte besitter psykopatiske eller sosiopatiske trekk og egenskaper. 

*early identification of risk factors for parental abduction - last ned

Ikke stå alene, det kan være en svært krevende prosess

Barnebortførere vet ofte nøyaktig hva de skal si og gjøre for å trygge sin situasjon. De er svært flinke til å forkludre rettsprosesser med falske påstander om seksuelt misbruk, alkohol og rusmisbruk, mishandling og lignende anklagelser. Ofte vil barnebortførers hjemland og rettssystem aktivt støtte vedkommende, slik at en rettsprosess kan dra ut i årevis. Dette selv om barnebortførers hjemland måtte ha signert Haagkonvensjonen om barnebortføring av 1980.

 

Haagkonvensjonen om Barnebortføring av 1980

Vårt utsagn er at Haagkonvensjonen er for mangelfull til å være et effektivt verktøy for å få bortførte barn returnert til hjemlandet. Den er rett og slett for full av unntaksbestemmelser.

NAV Utland og barnebidrag

Norge er oss kjent det eneste landet som belønner kriminelle barnebortførere med pengestøtte. Dette gjøres ved at du som forelder blir krevd for barnebidrag av NAV Utland.  Når saken av en eller annen grunn blir henlagt av Justisdepartementet, så kommer bidragskravet fra NAV Utland. 

Derfor er det viktig å komme i gang raskt når barnet har blitt bortført. Rask handling øker dine sjanser for å få barnet hjem igjen. Taper du tid risikerer du å havne i økonomisk ruin ved å betale barnebidrag der beløpets størrelse har blitt fastsatt av rettssystemet i barnebortførers hjemland.

Trenger du mer informasjon, eller vil du ha vår hjelp? Ta kontakt, så tar vi en uformell prat.

Pro Risk AS

E-post: post@prorisk.no , Tlf: 4666 2289Kan vi hjelpe deg?


Hvis du er i tvil om vi kan hjelpe deg, kan du enkelt ta kontakt med oss. Det er uforpliktende og gratis.


KONTAKT OSS

Les også: